Maastorata

PEKKA VUORINEN
27.9.2017

Maastoradan suunnitelmat ovat jo pitkällä ja edenneet vauhdilla, kun kaupungin edustajat ovat olleet asiassa ripeitä. Ulkokentän viereen, kaatopaikan metsään on kartoitettu 12 rastin rata, jota Juhani Jattu oli suunnittelemassa. Seuraavaksi suunnitelma esitetään kaupungille ja kaupungin edustajien kanssa pidetään maastokatselmus piakkoin. Sen jälkeen saataneen lopullinen päätös asiassa.